<wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
<option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>

 • 400-8899-564

  Danh sách c?nh  N?ng l??ng m?t tr?i PV


  2023/01/13 S? l?n xem:129

  H? th?ng quang ?i?n m?t tr?i, còn ???c g?i là photovoltaics, ho?c ??n gi?n là quang ?i?n (Photovoltaics; ngu?n t? "photo-" ánh sáng, "voltaics" voltaics), ?? c?p ??n các c? s? chuy?n ??i n?ng l??ng m?t tr?i thành ?i?n m?t chi?u b?ng cách s? d?ng hi?u ?ng quang ?i?n c?a v?t li?u bán d?n PV. T?i trung tam c?a c? s? PV là các t?m pin m?t tr?i. V?t li?u bán d?n ???c s? d?ng ?? s?n xu?t ?i?n ch? y?u là: silicon ??n tinh th?, silicon ?a tinh th?, silicon v? ??nh hình và cadmium Telluride, v.v. Vì các qu?c gia ?ang tích c?c thúc ??y vi?c s? d?ng n?ng l??ng tái t?o trong nh?ng n?m g?n ?ay, ngành c?ng nghi?p quang ?i?n ?ang phát tri?n r?t nhanh.


  a片久久资源吧,天天干天天干天天干天天干天天日天天日,91福利国产日韩,观看在线欧美国产
  <wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
  <option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>