<wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
<option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>

 • 400-8899-564

  Danh sách c?nh  Hóa d?u


  2023/01/13 S? l?n xem:139

  Hóa d?u (ti?ng Anh: Petrochemical) còn ???c g?i là ngành c?ng nghi?p hóa d?u, ?? c?p ??n l?nh v?c s?n xu?t hóa ch?t trong ngành c?ng nghi?p hóa ch?t s? d?ng d?u làm nguyên li?u th?, nói chung c?ng bao g?m hóa ch?t khí t? nhiên. Hóa d?u Trung Qu?c là m?t ngành c?ng nghi?p m?i n?i, ???c hình thành vào nh?ng n?m 1920 v?i s? phát tri?n c?a ngành c?ng nghi?p l?c d?u và phát tri?n trong Th? chi?n II (xem L?ch s? phát tri?n hóa d?u). Sau chi?n tranh, s? phát tri?n nhanh chóng c?a hóa d?u ?? d?n ??n vi?c s?n xu?t m?t l??ng l?n hóa ch?t t? than ?á truy?n th?ng và các s?n ph?m n?ng lam nghi?p làm nguyên li?u, chuy?n sang d?u khí làm nguyên li?u. Hóa d?u ?? tr? thành ngành c?ng nghi?p c? b?n và kh? trong ngành c?ng nghi?p hóa ch?t và chi?m m?t v? trí c?c k? quan tr?ng trong n?n kinh t? qu?c dan.


  a片久久资源吧,天天干天天干天天干天天干天天日天天日,91福利国产日韩,观看在线欧美国产
  <wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
  <option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>