<wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
<option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>

 • 400-8899-564

  Danh sách c?nh  Hàng kh?ng v? tr?


  2023/01/13 S? l?n xem:125

  Hàng kh?ng là ho?t ??ng hàng h?i c?a m?t ph??ng ti?n có ng??i lái ho?c kh?ng có ng??i lái trong b?u khí quy?n Trái ??t; Kh?ng gian v? tr? là ho?t ??ng hàng h?i c?a tàu v? tr? có ng??i lái ho?c kh?ng có ng??i lái bên ngoài b?u khí quy?n Trái ??t, còn ???c g?i là chuy?n bay v? tr? ho?c du hành v? tr?. ?? m? r?ng s?n xu?t x? h?i, con ng??i t?t nhiên ph?i khai thác kh?ng gian ho?t ??ng m?i. T? ??t li?n ??n ??i d??ng, t? ??i d??ng ??n khí quy?n, r?i ??n kh?ng gian v? tr?, chính là m?t quá trình mà con ng??i d?n d?n m? r?ng ph?m vi ho?t ??ng.


  a片久久资源吧,天天干天天干天天干天天干天天日天天日,91福利国产日韩,观看在线欧美国产
  <wbr id="q4mcm"><input id="q4mcm"></input></wbr>
  <option id="q4mcm"><acronym id="q4mcm"></acronym></option>
 • <button id="q4mcm"><u id="q4mcm"></u></button><center id="q4mcm"><table id="q4mcm"></table></center>